Groeves

Koolkoelenweg 40, 6414 XP Heerlen

De regio Parkstad kent een rijke historie van mijnbouw, zowel boven- als ondergronds. Sinds begin 20ste eeuw vindt in de streek zilverzandwinning plaats. Zilverzand is een belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld hoogwaardig glas, dat in de auto-industrie of mobiele telefoons wordt gebruikt. Het zilverzand in Parkstad heeft een uitzonderlijk hoge zuiverheid en daarmee toepasbaarheid. Een aantal groeves zal in de komende jaren worden afgewerkt en plaatsmaken voor nieuwe bestemmingen. De zilverzandgroeves die worden getransformeerd worden verbonden door een toeristisch recreatieve route: ‘een rondje groeves’, die door het bijzondere landschap voert. Rondje Groeves is een recreatieve langzaam verkeerverbinding die goed zicht biedt op het groevegebied midden in het stedelijke Parkstad. Met uitkijkpunten kan de transitie van het gebied van dichtbij worden ervaren. Bureau Verbeek heeft van beide onderdelen het ontwerp gemaakt. De Zuidplas bij Sibelco wordt opengesteld voor publiek. Sibelco heeft haar gronden overgedragen aan Natuurmonumenten. Op termijn kunnen bij de Zuidplas in de groeve Sibelco en in de oostelijke Vrieheidegroeve publieke evenementen worden georganiseerd.

De Groevengordel is een verborgen parel in Parkstad. Voor velen onbekend, is dit productielandschap een plek in de stad waar water en groen bijeenkomen. Door de delen van de Sibelco-groeve waar de ontgrondingsvergunning is beëindigd open te stellen, toegankelijk te maken en te ontwikkelen ontstaat er een groot nieuw park voor bewoners en recreanten in Parkstad. Tussen nu en 2030 vormen de zilverzandgroeves het dynamische decor van een veranderend landschap. De geleidelijke transformatie van de zandgroeves is een schitterende kans om een nieuw cultureel zelfbewustzijn in de regio op te bouwen. De zilverzandgroeves zijn onderdeel van de Groevengordel, een overgangsgebied tussen de stad en de natuur, bestaande uit een aaneenschakeling van groeves die een rijke historie van delfstoffenwinning kennen. Zilverzandexploitanten Sibelco en Beaujean zullen hun zilverzandwinning voorlopig voortzetten. Tegelijkertijd hebben enkele eerder afgewerkte groeves inmiddels een nieuwe functie gekregen. IBA beoogt de bijzondere delfstoflandschappen te ontwikkelen van gesloten naar binnen gekeerde gebieden tot open, toegankelijke en betekenisvolle plekken in de stad.

Voortgang

Duurzaamheid

Economische versterking

Gecreëerde werkgelegenheid

Sluit
Stationsomgeving ZLSM Van Grunsvenplein Open Club Klimmen Raadhuisplein Slot Schaesberg SUPERLOCAL De Reusch Vie (Center Court) Nieuwe Nor Stadskantoor Heerlen Treebeek – Brunssum-West
© IBA Platform2020 is in opdracht van IBA Parkstad ontwikkeld door Re Use Materials.