Open Club Klimmen

Kerkveldweg 1, 6343 RJ Klimmen

In 2015 startte naar aanleiding van een burgerinitiatief de initiatieffase voor de ontwikkeling van een Open Club in Klimmen. Dit om de handen ineen te slaan en om gezamenlijk een eigentijdse plek te maken voor alle inwoners om te sporten, voor buurt- en verenigingsactiviteiten, voor zorg, onderwijs en buitenschoolse opvang. In totaal zijn er 27 verenigingen en andere organisaties bij de Open Club betrokken. De ontwikkeling draagt bij aan de sociale vitaliteit van Klimmen maar ook aan de ruimtelijke opwaardering van het gebied. Zo wordt de Open Club zorgvuldig in zowel het landschap als het dorp ingepast. De locatie ligt aan de rand van het Land van Kalk en kan met de ontwikkeling van parkeergelegenheid en de aanwezigheid van wandelpaden naar het gebied eveneens worden beschouwd als een van de poorten van het Land van Kalk. Het multifunctionele gebouw heeft een groot programma, dat toch in schaal zal aansluiten op de omgeving. Daartoe wordt een gedeelte van het gebouw in de helling verzonken.

De Open Club Klimmen is onderdeel van het project Oerland van Kalk. Dit bestaat uit een reeks projecten die als gemeenschappelijke deler hebben dat het hooggelegen Kunradersteenplateau - de kalk – hen bindt. Geografisch bestaat het Land van Kalk uit de plateaus van Ubachsberg en Bocholtz en omvat naast de gemeenten Voerendaal en Simpelveld, geografisch gezien ook Gulpen-Wittem. Het vormt het hoogste plateau van Nederland met vergezichten tot in de Eifel, Ardennen en Midden-Limburg. De harde fossiele ondergrond van Kunradersteen is vergelijkbaar met mergel, maar veel harder en dus zeer geschikt als bouwmateriaal. De vruchtbare kalkgronden hebben geleid tot een eigen identiteit die tegenwoordig als herkenbaar Zuid-Limburgs wordt gezien. De ontwikkeling van de Open Club heeft betrekking op de leefbaarheid van het gebied voor haar inwoners, een belangrijk uitgangspunt in de opzet van de gebiedsontwikkeling. Hoewel veel (private) initiatieven in het gebied tot doel hebben de toeristisch-recreatieve structuur te versterken, focust dit initiatief zich op de eigen inwoners van Klimmen. Met het levensvatbaar en op peil houden van voorzieningen wordt de levendigheid en toekomstbestendigheid van de kernen gestimuleerd.

Voortgang

Duurzaamheid

Economische versterking

Gecreëerde werkgelegenheid

Sluit
De Promenade Royal – Maxim/Rivoli Stationsomgeving ZLSM Van Grunsvenplein Groeves Raadhuisplein Slot Schaesberg SUPERLOCAL De Reusch Vie (Center Court) Nieuwe Nor Stadskantoor Heerlen Treebeek – Brunssum-West
© IBA Platform2020 is in opdracht van IBA Parkstad ontwikkeld door Re Use Materials.